Akal badi ya bhens wat do u think is bigger!!!

 akal...:P

 • 1

akkal

 • 0

Akal !!!  XD........... :P

 • 0

AKAL aur bhens mei similarity kya hai???!!! (plz ans.)

 • -1

akal obviously

n akal n bhens main yahi similarity hai ki akal bara hota hai as ans in above Q n bhens bhi dikhne main bari hoti hai!!!!!!!!!@@@@@

 • -1
akallllll
dono hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii


 
 • -1
akalll
dono hii


 
 • -1
akal dono hi


 
 • -1
Akal
 
 • -1
According to the science bhens is big
 • 0
Akal badi hai bhai
 • -1
What are you looking for?