badi buddhi jani jo unki, jog sandes pathaye. is mein kaun sa alankar hai

anupras in badi budhhi,jani jo

  • -1

simple anuprass alankar

  • -1

anupras

  • 0
26
  • 1
What are you looking for?