'bharat-ratna'samasik pad ka vigra karke samas ka bhed likhiye

Bharat Ka Ratna - Tatpurush Samas
  • 0
Bahuvrihi Samas : Bharat ratna arthat vyakti vishesh
  • 1
What are you looking for?