bhasha ke kitne prakar he.

 bhasha ke 2 prakar hai - 

1- maukhik bhasha

2-  likhit bhasha

 

ok ?

 • 0

bhasha ke tin prakar hote hain...

 • 0

likhit maukhik aur sanketik....

 • 0

likhit,moukhik aur sankhetik

 • 0

1) MAUKHIK BHASHA

2) LIKHIT BHASHA 

3) SANKHETIC BHASHA

 

got it.............

 • 1

3

 • 0

bhasha keteen prakar hote hai:-1.maukhik bhasha 2. sanketik bhasha 3.likhit bhasha

 • 0
Naitik aur maukhik bhasha
 • 0
bhasha ke to type hai
 • 0
bhasha ke do Prakar Hote Hain
 • 0
What???
 • 0
What are you looking for?