Birbal akhbar ke mantri thhe .pad parichay of akhbar

akbar  -- vyaktivaachak sangya , ekvachan , pulling , karm kaarak , 'mantri the' kriya ka karm hai
  • 3
Mantri ka pad prichya
  • -4
I also want पद परिचय of whole sentence..
  • 11
Akbar :vyakti vachk, El vachan, pulling, sambhand Karak, no kriya se sambhand
  • 1
Birbal- vyakivachak sangya,ekvachan ,purling Akbarke -Vyakitvachak sangya ,ekvachan,sambandkarak purling Mantri-jativachak sangya,ekvachan,purling
  • 2
Answer

  • 2
Rekhankit sabdo Ka pad parichay bataye

  • -2
What are you looking for?