chandrasekhar ka samas vigraha kya hai. plzz be fast. thks in advance

chandra ka shekar
 
  • -3
sorry but it is bahubrihi samas
  • 4
Chand hai shekhar par jiske..( shiv )
  • 3
Chandr*
  • -2
chand h shekhar pr jiske (shiv) bahurihi samas
  • 1
Chandr hai shekhar par jiske (bahuvrihi)
  • -2
What are you looking for?