I want a slogan on dahej . plz give me an answer within 2 days .. fast ...... :)

hindi: "dahej pratha, ek abhishaap".... "dahej jo bhi mangegaa usko india suli par tangega"..... "dulhan hi dahej hai"........ "khud kamao, dahej pe na jao"....... "dahej hatao ,bahu nahi.. beti bulao"...... "dahej ek kudda(trash) hai, ise hatao"..... "Dahej hatao, samaj bachao".... "Hindustan ka kalank, Dahej hai"...

  • 4
What are you looking for?