kitne tarah k hoye h viram chinah

12 tarah ke viram chinah,...study material mein jo bhi diya gaya hai ,vo sab aachhe se badna kaphi hai,.!

  • 0
good
  • 0
one only because viram mean fullstop
  • 0
The kinds of punctuations is 10
  • 1
What are you looking for?