krishna ke do anakathi sabd?

upman ka vilom?

ajj ka natao na apna ________ diya hai fill muhavre

Kanha, and Murlidhar.
  • 0
What are you looking for?