mohawaroon ke wakay(sentences only)

1.kali khilna

2.til ka tood banana

3.takasa jawab dena

4.andhe ki laathi

4.uske buthape mein uska beta uska ekmatr sahara h andhe k laathi ki tarah

  • 3
jab maine apne dost se kitaab maangi toh usne taka sa jawab de diya
 
  • 0
Teen bhed hotai hai
  • 0
What are you looking for?