pad parichai kijiye-

1) veer log dharti ki shobha hai ------(veer)

2) hum banaras ghumane gaiy thai -----(banaras)

3) kya tum aaj yahi rahoge -------(rahoge)

1) veer - visheshan, bahuvachan, pulling, 'log' visheshya ki visheshta

2) banaras - vyaktivachak sangya, ekvachan, pulling

3) rahoge - sakarmak kriya, ekvachan, pulling, 'tum' karta ki kriya

  • 1
What are you looking for?