pls xplain wat is kriya visheshan plsssssss make it fast i will give you thumbs up it is very VERY URGENT PLSSSSSSSSSSS

jo shabd kriya ki visheshta bataye vo kriya visheshan kehlata hai jaise

  1. usne apna kam jaldi kiya. isme jaldi kam ki vishehta bata raha hai.

  • 1
What are you looking for?