rachana ke adar par vaaky ke bhad

rachana ke adar pr vaaky ke teen bhad hoti hai

  • 3

 rachna ke aadar par vaakya ke 3 bedh hote hain

saral vakya [ simple sentence]

sayunkth vakya [ compound sentence]

missr vakya [ complex sentence]

  • 3

vackya ke teen bhed hote hein

  • 0
What are you looking for?