Rekhankit shabdon ke pad parichay dijiye:

i) Aree!  aap toh yahan baithe hai.
ii) Ham apne par mar mitenge.
iii) Wah kon hai jo apne pita ka samman nahi karta.
iv)Mein kal wahan zaroor jaunga.
v)Balak so rahe the.

विस्मयादिबोधक अव्यय, आश्चर्यबोधक ।
 सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, बहुवचन, पुल्लिंग।
निपात शब्द।
क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण।
क्रिया, अकर्मक क्रिया, एकवचन, पुल्लिंग।

  • 2
I) sambodhan karak
ii) nijvachak visheshan
iii) sambhandhvachak visheshan
iv)
v)
  • 1
v) akarmak kriya
  • 1
1. Vismyadibodhak,aascharya
2. Nijwachak sarvnam ,adhikarad karak
3. Samanadhikarad samuchyabodhak
4. Nipaat
5. Akarmak kriya
  • 0
what is nipaat
  • 1
3. sambandhvachak sarvnam
  • 0
Kuch avyaya shabd vakya me kisi shabd ya pad ke bad lagkar uske arth me vishesh prakar ka bal dete hai.
  • 0
In shabdon ko nipat kaha jata hai.
  • 2
What are you looking for?