' rogi ke dwara dava khayi gayi '.

' driver ke dwara bus roki gayi '

karthr vachya mein likhiye.

rogi ne dava khayi

driver ne bus roki

  • 1
What are you looking for?