samas vigrah karke samas ke bhed bataye-
gurudakshina
panchwati

GURUDAKSHINA = Guru ke liyedakshina - (sampradan) tatpurush samas
PANCHVATI =Panchvatokasamahar - dvigu samas

  • 6
What are you looking for?