Samas vigraha and type of samas

Granthkar
Deshnirvasit
Sajjan

Samast pad aur samas type
Seema ka prahari
8 adhayo ka samooh

good very good
  • -4
Seemaprahari tatapurush samas Asthadhayi dvigu samas Hope this will help u
  • 2
What are you looking for?