samas vigraha of rahakharch

Rah ke liye kharch - Sampradan Tatpurush Samas.

  • 5
What are you looking for?