Samast pad ka vigrha kar samaas ka naam likhiye-

Vidyadhan

विद्याधन- विद्या रुपी धन =कर्मधारय समास । 

  • 7

dhan ke saman vidya. Isme karmdharya samas hai.

  • 8
What are you looking for?