samast vrigahe of bhalamanas --- samaas

Bhala hai jo maanas
Karmadharay

  • 2
i m sanskrit scholar
 
  • 0
What are you looking for?