SAMPRADAN AUR APADAN ME KYA ANTAR HAI 

sampradan me dene ki kriya hoti hai aur apadan me alag hone ki kriya hoti hai !!!! 

  • 1

hiiiiii too late

  • 0
What are you looking for?