sarvnam  ke bhedo ko chart par darshaya its my school work please help me to show example of sarvnam on chart paper

sarvanam ke 6 bedh hai:

purushvachak sarvanam

nijavaochak

sargvanam:

nischayvachak sarvanam

anischayvachak sarvanam

sambandhvachak sarvanam

prashnavachak sarvanam

Examples:

purushvachak:utham purush :main geet nahi gaata..

madhyam purush :thu kab chalegi?

anaya purush:usse yahin bula laao!

nijavachak:main kana svyam bana lungi

nischayvachak :usse bulakar laao

anischayvachak

  • 0

:kuch gir gaya

sambandhvachak: jisnae chlana tha vaha nahin aaya

prashnavachak: kahani kaun sunaega?

  • 1
Udandta means shararat karna . Got it
  • 0
Please find this answer

  • 0
What are you looking for?