sentence on jamin par pav na padana

Jamin par pav na padna - atyadhik khush hona

  • 6

uske to aajkal jamin par pav hi nahi padte

  • -4

He/ She has a lot of attitude.

He/ She is doing braggodocia.

  • -7

zameen par pav na padna- apni hasil ki gayi cheez par ghamand na karna.

jab se ram ke 100 me se 100 ank aaye hain tabhi se uske pav zameen par nahi padte.

  • 6
khel khel mai kaanc tut jane par ghar ke bahar zameen par pav tak nahi rakha hamne
  • -4
???? ????????? ????????????? ?? ????? ??? ????? ?????? ?

????? ?????? ? ???? ??? ??? ??? ????? ?? ??? ??? ??, ???? ????-???? ?? ????????? ??????? ??? ??? ???? ????? ?????? ? ??-?? ?? ??? ??? ???? ?? ????? ???? ?????? ?? ???? ??? ?? ??? ???? ???????? ??????? ??????
  • 0
What are you looking for?