shabd kise kehte hai?

 warno ka wo somuh jiska koi sarthak arth ho.

 • 8
warno ke mel se bani sarhak dhvani ko shabd kehte hai... shabd swatantra hote hain..
 • 14
warno ke sarthak mail ko shabd kehte hai
e.g. rona , khana aadi
 • 3
Shabdo ke mail ke samhu ko shabad kehte hai
 • -2
Dinesh ka smas vighrah
 • -1
Bhasha ke lagutam, sarthak, svatantra ikai Ko Shabd kehte hai. Shabd svatantra hota hai. Yah anya Pado se sambhandit nahi hota. Udahran : ladka
 • -3
shabd


 
 • 1
Varnon ke Sarthak samuh Ko Sab Kehte Hain.
 • 0
Alaga alag barna ko samuha ki sbad kahetehen
 • 0
Varno k samuh ko shabd kahte h
 • 0
Please find this answer

 • 0
Varno ke mel se bane svatantra aur sarthak dhvani samooh ko shabd kahte h
 • 0
Hiii
My dear friend
 • 0
Wado ke sarthak Mel ko shabd kehete he
 • 0
Wado ke sarthak samuh ko shabd kehete he
 • 0
Do ya do se aadhik vado ke Mel ko vadmala kahte hai
 • 0
Dugash
 • 0
Please find this answer

 • 0
thoda Gyan rakhne wala Anek shabdon ke Ek shabd
 • 0
What are you looking for?