Shudh vakya likhiye 1) jangal ka bada andhkar hai. 
2) Aap  yah kambal pahan lo.

1. jangal me bada andhkar hai
  • 0
2. ap yaha kambal odh lo
  • 0
What are you looking for?