Wat is the gender change of :

r

YUVA
r SASUR

r

KISHORI

r

SANYASI

r

THAPASVI

r

BANDAR

r

MEHTAR

r

SHISHYA

r

GUNVAN

yuvti

saas

 

kishor

sanyasini

tapasvini

bandariya

shishyae

gunvati

  • 0
What are you looking for?