wat is the samas vigraha of

sansarsagar

bhavjal

 btao

 • -10

 mujhey khud nahi pata heee

 • -12
Sansarsagar- sansar roopi sagarbhavjal - bhav roopi jal dono karmadharya samas hai
 • 4
IegeF2
 • -2
SANSARASAGAR - SANSAR ROOPI SAGAR
BHAVIJAL- BHAV ROOPI JAL DONO KARMADHARYA SAMAS HAI

 
 • 2
संसार रूपी सागर ok
भाव रूपी जल
 • 2
Sansar ropi sagar
 • 1
sansar rupi sagar (bhav rupi jal
karamdarya)

 
 • 1
Sansar sagar :- sansar roopi sagar Bhavjal :- bhav roopi jal
 • 0
Hey... Mereko bji rply de...
 • 0
Sansar+ sagar
Sansar rupi sagar
 • 0
Sir apse chat kase kare
 • 0
What are you looking for?