what is difference between varn and vyajen

kya karegi jaan kar.........?

  • 1

 vovel & consonents

  • 1

Varn means vowels and vynjan means consonants.

  • 2

Good question

  • 0

varn ek akshar ko kehte hai jo a se gya tak koi bhi ho sakte hai but vyanjan sirf voh shabd hote hai jinki matra nahi lag sakti yeh k se gya tak hote hai.

  • 0

Varn Unha Kahta Hai JinsaOr Sabdh Na Ban Saka Vo Varn Jinka Uccharan Karta Samya Sawaro Ki Sahayata Lani Padti HaiUnhaVyajen Kahta Hai

  • 0
Please find this answer

  • 0
What are you looking for?