what is prernarthak kriya ???

prernarthak kriya, vo kriya hai, jisme sangya khud karya na karke, dusro ko karya karne k liye prerit krti hai..!!

for eg:- maa khana bana rhi hai..

prernarthak:- maa naukar se khana banva rhi hai..!!

u can see, maa swayam khana na bna k.. naukar se banva rhi hai..!!

hope u got it..!! :)

  • 3

thanx for the help!! :D

  • 0

welcomexx.... :) :)

  • 0
What are you looking for?