what is visheshan 

jo shabd kriya ya sravnaam ki visheshta bataye unhe visheshan kehte hai..... hp it helps......

  • 0

visheshan  is the quality of  verb.

  • 0

 what is the melting point of fuse

  • 0

 visheshan ki sangya ya sarvnam ki visheshta batata hai

  • 0
 

sangya ki wishesta batane wale shabdon ko wisheshan kehte hain. udaharan ke liye-wah ek sundar ladki hai....isme "sundar" wisheshan hai aur ladki wisheshaya(sangya)

  • 1
What are you looking for?