Anuswar ko kaise samjhe

anusvar vo hai jiske upar bindhu lagaya jaye aur anunasik chandrabindhu wale
  • 1
What are you looking for?