kriya vishasan chattker unke vedh bhi likhye:-

a)vah thora sa hi par saki.

b) vidyarthi ko dhyanmagan hokar parna chahiye.

c)mutra lagatar roye jaa raha hai

d) tum idhar-udhar kyu jhakte rahte ho.

thora- pariman vaachak kriya visheshan

dhyanmagn - riti vaachak kriya visheshan

lagatar - riti vaachak kriya visheshan

idhar-udhar - sthan vaachak kriya visheshan

  • 0
What are you looking for?