Pani ki chakki samast pad banaiye aur samas ka name likhiye...

मित्र!
आपके प्रश्न का उत्तर इस प्रकार है-

हमारे अनुसार तीसरी है, जो कसम होगा (कर्मधारय समास)

  • -6

PANCHAKKI 

TATPURUSH SAMAS

CAN U PLZ ANSWER THIS:TEESRI KASAM KA SAMAS VIGRAHA

 

  • 8
Panchakki
  • 2
Tatpurush samas
  • 5
What are you looking for?