please explain 'Ne' parsarg ka kriya par prabhav

fast 2morrow is my test.I want quick response .........

Ne persarg kis boli me lgaya jata h
  • 0
What are you looking for?