sabhi shabd ka sandhi vichhed kya hoga

सब+ही=सभी

  • 0

yani ki kisi ek shabd ko do hisse mein divide karna

  • 0

saha [ sa::] + abhi

  • 0

sab + hi is the correct ans

  • 0
What are you looking for?