Taare ka paryayvachi shabd.

sithara, nakshatr

 • 2

Thanks.

 • -1

sitara

 • 0

 taare ka pariyayvachi sitara,nakshatra,tarak he....

 • 0

prayayvachi of giri

 • 0
Sitara
 • 0
Sitara
 • 0
stone
 • 0
Sitara,nakshatra
 • 0
Please find this answer

 • 0
Star
 • 0
Mara
 • 0
Mr dilbar aapko Koi Dil se yad kar raha hai please phone uthaie
 • 0
math Mein samantar Shreni Kaise Lagaya jata hai
 • 0
Ayut
 • 0
?????
 • 0
Nakhatra ya star
 • 0
Nakhatra
 • 0
????, ??????, ???????, ????
 • -1
What are you looking for?