Thori(A little) parhai(study) bhi kar liya karo.

Is vakya(sentence) me 'thori' kya hai --Visheshan ya Kriya Visheshan?

Visheshan because sanghya (noun) ya sarvanam (pronoun) ki visheshata batane wale shabdh visheshan kahlate hai.

  • 1
What are you looking for?